top of page

Refile ♻️

Przedstawiamy naszą dumę, czyli płyny refilowane. Odbierzemy każdą zużytą przez Ciebie butle, która po maszynowym myciu i dezynfekcji zostanie ponownie wprowadzona do obiegu w naszym systemie.
Przedstawiamy naszą dumę, czyli płyny refilowane. Odbierzemy każdą zużytą przez Ciebie butle, która po maszynowym myciu i dezynfekcji zostanie ponownie wprowadzona do obiegu w naszym systemie.